İlkem teknoloji

Bilgisayar ve bilgisayar donanımları satışı, bilgisayar yazılımı alımı ve satımı, güvenlik ve kamera sistemleri kurulumu ve satışı yapan firmamız;

Eğitim ve bilinçlendirmeye gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı,

Tüm birimlerde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlamayı,

Tedarikçi firmalarla çözüm ortaklığına giderek karşılıklı fayda esaslı bir anlayış içinde çalışmayı,

Ürünlerimizi sunarken, teknolojiyi ve sektörel gelişmeleri sürekli takip ederek, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermeyi,

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEM STANDARDI’nın gereklerini yerine getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

Taahhütte bulunduğumuz kalite politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olmayı kendimize görev biliriz

İlkem Teknoloji Blog

Bilgisayar, yazılım, otomasyon, güvenlik sistemleri alanında çözüm ortaklarımız ve yazarlarımızın da güçlü kalemleriyle renklenen İlkem Teknoloji bloğunu ziyaret ettiniz mi?