İlkem IT

Dünyada en fazla değişim ve gelişim gösteren IT sektörü, bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin; yazılım uygulamaları, bilgisayar donanımının incelenmesi işleminin yanı sıra tasarım, geliştirme, yürütme, yönetim ve destek gibi unsurların bütününü kapsıyor. IT, teknoloji ve toplumun birbirini etkileyen yapısı dâhilinde son yıllarda hızlı bir gelişim kaydediyor. İlkem IT Çözümleri ise; bu gelişim ve değişime paralel olarak 7/24 sağladığı kesintisiz hizmetiyle bilişim sektöründe büyük başarılar sağlamaya devam ediyor.

İlkem IT Çözümler

Yapısal kablolama sistemi, bir binanın ses, veri, görüntü ve çeşitli bina yönetim sistemlerini (kamera, hırsız alarm,enerji sistemi gibi) birbirine entegre eden kablolama ve bağlantı ürünlerinin oluşturduğu yönetilebilmeye ve genişletmeye imkan
sağlayan bir yapıdır.Küreselleşen dünyanın getirdiği zorlu rekabet koşulları altında çalışmanın yanında artan ve çeşitlenen
müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermek durumunda olan ürün ve hizmet sunucukuruluşlar;etkin bilişim sistemlerini kullanmak zorundalar.Günümüzün yüksek hız ve kapasiteli aktif bilişim sistem ve donanımları dabu özellilerini destekleyecek fonksiyonel altyapılara ihtiyaç duyuyor. Yapısal Kablolama sistemleri Bakır ve/veya Fiber Optik Kablolar kullanılarak
gerçekleştirilir.Kablo çeşidine karar verirken, amaca uygun hız ve bant genişliğini elde etmenin yanında, uygulama kolalığı ve maliyeti gibi etkenler de göz önüne alınmalıdır Yatay kablolama sistemleri en fazla 100mt kanal uzunluğuna sahip olmalıdır. Kanal uzunluğu; yatay kablo ve ara kablolar dahil, uçtan uca mesafeyi içermektedir. Günümüzde yatay kablolama sistemi için yaygın olarak Cat5,Cat5e,Cat6,Cat7 standartlarında bakır ürünler kullanılmaktadır. F/O Kablolar yaygın olarak Bina Omurga Sistemleri ve Kampus Omurga Sistemleri oluşturulmasında kullanılmaktadır. Bu sistemler üzerinde her türlü data, ses ve görüntü verileri ışık modunda iletilmektedir. Fiber Optik Sistemleri ışığın iletim şekline göre iki farklı kategoriden oluşmaktadır. Bunlar;Multimode(MM) ve Singlemode(SM) istemleridir.  İlkem bilgisayar, enerji altyapı sistemlerinin kurulumunu yanısıra gerekli topraklama sistemlerinin de kurulumunu yapmaktadır. Mevcut sistemlerin de ölçümü ve iyileştirmelerini sağlamaktadır. Konu ile ilgili gerekli ölçü aletleri kullanılmakta standart çalışma teknikleri ve yöntemleri uygulamaktadır. Aynı şekilde enerji sistemlerinin ölçüm ve analizleri yapılmakta, raporlanarak gerekli önlemler alınmaktadır.
Ayrıca şebekeden kaynaklanan nötr sorunlarının giderilmesi için de değişik yöntemler uygulanmaktadır.

İlkem IT Referanslarımız

Daha Fazla Referans Gör